Bestuur Info

Bestuursmededelingen

Uit de bestuursvergadering van 25-3-2020

 

  • Zoals reeds eerder gecommuniceerd, bevestigen wij nog eens dat alle repetities en uitvoeringen zijn geschrapt tot 1 juni (1-6). Ook het voorstel om mee te doen met het zomerfestival op 7 juni (7-6) dat nog in beraad was, gaat niet door.
  • De boetenrepetisjie op 7 juli is wat verder weg, en wij zullen daar over een maand (na de volgende bestuursvergadering begin mei) op terug komen. Het hangt natuurlijk af van de organisatie zelf en de besluiten die door de overheid genomen worden. Het is nog wat te vroeg om hierover te oordelen (van onze kant).
  • Begin april hebben wij weer een vergadering met Coro Incanto, daar zullen wij overleggen hoe we verder zullen gaan met de 3 concerten die we in mei zouden geven. Wij zullen samen moeten gaan kijken hoe dat voor de beide verenigingen het beste geregeld kan worden. Wel hebben we uitgesproken dat het door zal gaan, dus geen afstel.
  • Zoals jullie gemerkt hebben, heeft Ute de draad van onze repetities overgenomen door het gebruik van de Zoom communicatie tool. Wij realiseren ons binnen het bestuur dat dit niet ideaal is, maar het geeft ons de gelegenheid om onze sociale band ook in deze tijden in stand te houden. Dat is wat ons betreft het belangrijkste. Een fijne bijkomstigheid is verder dat we nog wat mooie werkjes kunnen leren die we straks mogelijk kunnen gebruiken een post-corona gelegenheid.
  • Suggestie van mij:Probeer uit de zoom repetitie het beste te halen dat voor jou belangrijk is. Probeer de tool een beetje te leren de komende tijd. Ik weet niet of het voor iedereen kan, maar het werkt volgens mij het beste op een PC of laptop. Met een muis heb je wat meer controle als op die kleine telefoon. Zet je microfoon uit tijdens het zingen en luister alleen naar Ute en/of een kleine groep zangers die Ute aangewezen heeft om met microfoon open te zingen. De tool werkt niet als er 20 microfoons open staan. Het gaat dus ook niet om de samenzang maar om een “partij” repetitie waarbij Ute afwisselend ander stemmen zingt. Ik vond dat de laatste keer best goed gaan. En nee, het klinkt / lijkt / is geen echte repetitie, maar we kunnen elkaar zien! Op deze manier zullen we niet van elkaar vervreemden!
  • Ik begreep dat sommige van jullie ook al wat opmerkingen over de Zoom repetitie naar Ute hebben gestuurd. Wij willen daar als bestuur ook graag van op de hoogte gesteld worden. Het is de bedoeling dat wij tijdens de bestuursvergadering van begin mei de zoom repetitie evalueren en bekijken hoe we er verder mee kunnen gaan. Daarbij is jullie inbreng belangrijk! Graag reacties per mail aan het bestuur. Dat mag aan mijn mailadres, bijvoorbeeld door te antwoorden op deze mail.
  • De jaarvergadering is natuurlijk ook uitgesteld, we zullen proberen die nog vóór de grote vakantie te plannen, zodra we weer zicht hebben om elkaar veilig te ontmoeten.
  • Bestuurslid Chantal zal in nauwe samenwerking met Ute de leiding en coördinatie krijgen in de verdieping van werken uit ons repertoire. Zij zal zelf vertalingen en beschouwingen geven op onze werken en zal dat met jullie delen op het ledengedeelte van de MoKla website. Van daar uit kunnen geïnteresseerde leden weer naar Chantal reageren die vervolgens weer iets kan posten op de website.